نام(ضروری)
تاریخ(ضروری)
آدرس(ضروری)
میزان آشنایی با فتو شاپ(ضروری)
میزان آشنایی با زبان طراحی وردپرس(ضروری)
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 GB.